De werkdagen van Dr. J.G. van Balen – Everts zijn:

Dinsdag
Woensdag
Donderdag